en ru
500χρονια fp1

Εκδηλώσεις
Τρέχουσες & Επικείμενες
-----------------------------------------
dot bldot blΥποδοχή Τιμίας Κάρας
Οσ. Σεραφείμ  του Δομβοΐτου
14-16.6.2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΗΜΕΡΑ  ΣΤΗΡΙΞΗΣ της ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου 2024

Όπως είχε εξαγγείλει από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, ἡ Μητρό­πολή μας σήμερα Κυριακή 4 Φεβρουαρίου 2024, μεθέορτα της Υπα­παντής του Κυρίου και ανήμερα της εορτής των μητέρων των Τριών Ιεραρχών, αγίων Εμμέλειας, Νόννας και Ανθούσης, τίμησε στο πρόσω­πο των πολυτέκων μητέρων, τον θεσμό της οικογένειας και τη μητρότητα, ως ύψιστες εκφράσεις της αξίας της ζωής και της αγάπης και ως ανεκτίμητα θεμέλια της ηθικής, της κοινωνίας αλλά και του Έθνους μας.

Το πρωί, στον Ιερό Ναό  του Αγίου Τρύφωνος Παλλήνης, τελέσθηκε ιερό συλλείτουργο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Νικο­λάου με δώδεκα υπερπολύτεκνους ιερείς.

Πλήθη οικογενειών με συνολικό αριθμό περισσοτέρων από πεντα­κόσια παιδιά αλλά και πιστού λαού κατέκλυσαν τον ιερό ναό και σε μία ατμό­σφαιρα λειτουργικής πανδαισίας συμμετείχαν ενεργά στην ευχαριστιακή σύναξη της τοπικής μας Εκκλησίας.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε στην Εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου και στον θεσμό της οικογένειας, εξήγησε γιατί ο Απόστολος Παύλος την ονομάζει «κατ’ οἶκον ἐκκλησία», γιατί τον γάμο που ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος αποκαλεί «πατέ­ρα ἁγίων» τον αναβιβάζει σε «μέγα μυστήριον», το οποίο εκφράζει τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία, τέλος δε μίλησε και για το μεγαλείο της συζυγίας, που η Εκκλη­σία μας θεωρεί  «συνάφειαν ἀδιάσπαστον καὶ σύνδεσμον ἄρρηκτον».

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, τόνισε, ο θεσμός βάλλεται πανταχόθεν, τα κοινωνικά ήθη και οι αντιλήψεις αλλοιώνονται βάναυσα, και­ η ιερότητα της οικογένειας βεβηλώνεται. Τα διαζύγια αυξάνονται, οι αθέμιτες παρεκ­κλίσεις πολλαπλασιάζονται, ενώ η νομοθετική κατοχύρωση του πολιτικού γάμου και του συμφώνου συμβίωσης εκφυλίζουν τον γάμο σε πολιτική σύμβαση, σε συμβιωτική πράξη. Η απενοχοποίηση της μοιχείας, η νομι­μοποίηση των αμβλώσεων, η ασύνετη κατάχρηση των αναπαραγωγικών τεχνολογιών, η επικράτηση της ολιγοτεκνίας έχουν μεταβάλει το κοινωνικό αισθη­τήριο, έχουν προκαλέσει αθεράπευτες δημογραφικές συνέπειες, τα όσα δε συζητούνται με την επιχειρούμενη θεσμοθέτηση παθολογικών μορφών συμβίωσης ατόμων και του ιδίου φύλου με δυνατότητες τεκνο­θεσίας έχουν κυριολεκτικά τσαλακώσει την ιερή εικόνα της οικογένειας.

Μπροστά σε αυτό το φαινόμενο, η Μητρόπολή μας αποφάσισε να κατα­θέσει την απάντησή της όχι μόνο με επιχειρήματα, αλλά κυρίως με ανά­δειξη της κραυγής της συνείδησης του λαού. Στο πλαίσιο αυτό, τον τελευταίο καιρό κινητοποιήθηκε ερανικά η κοινωνία των Μεσογείων και της Λαυρε­ωτικής, προκειμένου να δοθεί και οικονομική στήριξη στις εξής κατηγορίες κατοίκων των Μεσογείων και της Λαυρεωτικής:

1) σε υπερπολύτεκνες οικογένειες με 5 ανήλικα παι¬διά και άνω,
    2) σε κάθε τέταρτο παιδί που  γεννήθηκε ἢ κυοφορήθηκε εντός του 2023 και
    3) σε οικογένειες που  έχουν παιδιά  με φυσικές αναπηρίες ή με σοβαρά ψυχοδιανοητικά προβλήματα.

Σε 57 μητέρες 354 παιδιών υπερπολυτέκνων οικογενειών δόθηκαν επιδό­ματα 200 € για κάθε παιδί, 1000 € για κάθε 4ο παιδί και άνω που γεν­νήθηκε ἢ κυοφορήθηκε εντός του 2023 και ανάλογα επιδόματα  σε  36 οικο­γένειες που μεγαλώνουν παιδιά με φυσικές αναπηρίες ή ψυχοδια­νοη­τικά προβλή­ματα.

Το συνολικό ποσό που  δόθηκε έφτασε το ύψος των  130.000 €.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως τόνισε ο Σεβασμιώτατος, μεταξύ των  ιερέων της Μητροπόλεώς μας 13 έχουν 4 τέκνα και 18 έχουν 5 και άνω, ήτοι ποσοστό περίπου 30% των  εγγάμων κληρικών μας.

Σκοπός της εκδηλώσεως ήταν να εκφρασθεί μέσω του εράνου η συμμε­τοχή της τοπικής κοινωνίας στη στήριξη της οικογένειας και η Εκκλησία μας να χωρέσει στην αγκαλιά της τη μεγάλη οικογένεια των  αγωνιζό­μενων πολυμελών οικογενειών.

Κατά την επίδοση των  επαίνων και των επιδομάτων, όσες οικογένειες επιθυμούσαν φωτογραφήθηκαν  με τον Σεβασμιώτατο. 

Μία μόνον εικόνα αυτών των  ευλογημένων οικογενειών δίπλα στα τρα­γικά μορφώματα που κυκλοφορούν καταδεικνύει σαφώς ποια είναι ἡ αληθινή αυθεντική οικογένεια και πόσο καταστροφικό είναι το επιχει­ρού­μενο νομοθέτημα.

01 1

 

02 1

 

03 2

 

04 1

 

05 2

 

06 1

 

07 1

 

08 1

 

09 1

 

10 1

 

11 1

 

12 2

 

13 1

 

14 1

 

15 1

 pdf

Δείτε και www.orthodoxianewsagency.gr