en ru
           


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Οἱ Ἐκδόσεις Δόμος σᾶς προσκαλοῦν στήν παρουσίαση τοῦ νέου βιβλίου
τοῦ Ἐπισκόπου πρώην Ἐρζεγοβίνης κ. Ἀθανασίου Γιέφτιτς


«Ἀπό τήν Ἐλευθερία στήν Ἀγάπη»

ΟΙ ΟΜΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
apo-thn-eleftheriaΦιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»
  πλατεία Καρύτση 
Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου στίς 7:00 μ.μ.
 

Θά μιλήσουν:

ὁ Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος
ὁ Ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σίμωνος Πέτρας ἀρχιμ. Ἐλισσαῖος
ὁ Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ κ. Χρυσόστομος Σταμούλης
ὁ ἐκδότης καί θεολόγος κ. Δημήτριος Μαυρόπουλος
καί ὁ συγγραφέας 
 
 
Το βιβλίο

   «Οἱ ὁμιλίες αὐτοῦ τοῦ τόμου εἶναι κατά κάποιο τρόπο ἐκλαϊκευμένες καί ἁπλοποιημένες, ἀλλά νομίζω ὅτι μιλοῦν γιά οὐσιαστικά πράγματα, ὅπως εἶναι ὁ λεγόμενος οὐμανισμός. Περιλαμβάνουν μία ποικιλία θεμάτων γύρω ἀπό τή θρησκεία καί τή φιλοσοφία καί ἀπό πατερικά θέματα.

   Συχνάζοντας κατά καιρούς στήν Ἑλλάδα, μέ καλοῦσαν νά μιλήσω κατ᾽ ἀρχήν περισσότερο στήν Ξάνθη, ἀλλά καί στή Θεσσαλονίκη καί στήν Κοζάνη μέχρι καί στά Γιάννινα. Συνοψίζονται δέ αὐτές οἱ ὁμιλίες στό θέμα ἄνθρωπος-Θεός, μέ κέντρο καί τῶν δύο τόν Χριστό.

   Oἱ ὁμιλίες αὐτές ἀποτυπώνουν καί μία προσωπική διαδρομή. Τά χρόνια τῆς δεκαετίας τοῦ ᾽60 ἦρθα στήν Ἀθήνα μέσω τῆς Χάλκης γιά νά ἐκπονήσω τή διδακτορική διατριβή σχετικά μέ τήν ἐκκλησιολογία τοῦ Ἀπ. Παύλου καί τούς Πατέρες. Τότε γίνονταν συχνές συναντήσεις νέων θεολόγων, ὅπως ὁ νῦν Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος, ὁ Περγάμου κ. Ἰωάννης, ὁ Χρῆστος Γιανναρᾶς, ὁ μακαρίτης Παναγιώτης Νέλλας, οἱ ἀδελφοί Μάϊνα καί τόσοι ἄλλοι. Πασχίζαμε νά ἀρθρώσουμε ἕνα λόγο, παρακολουθώντας τούς μεγάλους σύγχρονους νεοπατερικούς θεολόγους, ὅπως τόν π. Γεώργιο Φλωρόφσκυ, τόν Ἅγ. Ἰουστίνο Πόποβιτς κλπ.».      
  

p.athan.gieftits

Ὁ συγγραφέας

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος Γιέφτιτς εἶναι τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ρασκοπριζρένης Κοσσόβου καί Μετοχίων, Πρώην Ζαχουμίου καί Ἐρζεγοβίνης, Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Βελιγραδίου.
Εἶναι μία παγκοσμίως γνωστή προσωπικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, πνευματικό ἀνάστημα τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς.

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος, ἰδίως ὡς Ἱερομόναχος, συμμετεῖχε σέ διεθνή ἐπιστημονικά συνέδρια ἀπό τόν χῶρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, τῆς θεολογίας, τῆς φιλοσοφίας καί τῆς χριστιανικῆς κουλτούρας.
Συγχρόνως συνεργάστηκε μέ πολλούς ἐκδοτικούς οἴκους στήν Σερβία καί στό ἐξωτερικό. Εἶναι συγγραφέας πολλῶν βιβλίων καί ἄρθρων σέ πολλές ξένες γλῶσσες.

Οἱ θεολογικές, ἀνθρωπολογικές, πατρολογικές καί ἐκκλησιαστικο-ιστορικές του ἐργασίες διεισδύουν σέ ὅλες τίς περιόδους τῆς ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας καί περιλαμβάνουν ὅλες σχεδόν τίς σημαντικότερες ἀπαντήσεις τῆς ὀρθόδοξης βιβλικο-αγιοπατερικῆς θεολογίας.
Εἶναι μέλος τῆς Ἔνωσης λογοτεχνῶν Σερβίας, ἐνῶ μέχρι σήμερα ἔχει ἐκδώσει πολλές δεκάδες βιβλία.

Ὁ Ἐπίσκοπος Ἀθανάσιος εἶναι πολύ δημοφιλής στήν Ἑλλάδα. Πολύ συχνά ἐπισκέπτεται τήν πατρίδα μας ὡς προσκεκλημένος διαφόρων Ἱερῶν Μητροπόλεων, Πανεπιστημίων, Συλλόγων καί Φορέων, γιά νά συμμετάσχει σέ θεολογικά συνέδρια καί ἡμερίδες.