en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 662

Ἀριθμ. Διεκπ. 326


Σπάτα, 8  Ἰουνίου 2023


  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 190ΗΠρὸς
Tοὺς εὐ­σε­βεῖς χρι­στι­α­νοὺς τῆς καθ’ ἡ­μᾶς ῾Ι­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λεως

ΘΕΜΑ: «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»

Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ,

Ἡ πρότυπη καὶ μοναδική στὴ χώρα μας Μονάδα Ἀνακουφιστικῆς Φροντί­δας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», ποὺ στηρίζει καρκινοπαθεῖς καὶ πάσχοντες ἀπὸ τὴ νόσο τοῦ κινητικοῦ νευρώνα, γιὰ 13 καὶ πλέον χρόνια προσφέρει φροντίδα κατ’ Οἶκον, 12 χρόνια λειτουργεῖ τὸ Κέντρο Ἡμέρας καὶ ἐδῶ καὶ 5,5 χρόνια διαθέτει καὶ ὑπερσύγχρονο νοσηλευτικὸ Ξενώνα.

Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ συμβολή ὅλης τῆς τοπικῆς καὶ ὄχι μόνο κοινωνίας, συντελεῖται ἕνα πραγματικὸ θαῦμα ἀγάπης, προσφορᾶς, στήριξης, οὐσιαστικῆς συμπαράστασης. Περίπου 2000 σοβαρὰ ἀσθενεῖς συνάνθρωποί μας μαζὶ μὲ τὶς οἰκογένειές τους ἔχουν βρεῖ μέχρι σήμερα ἀνακούφιση στὸν βαρὺ σταυρὸ τῆς ἀσθένειας, τοῦ πόνου, τῆς ἐγκατάλειψης, τῆς ἀγωνίας. «Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».       

Συνεχίζοντας καὶ ἀναβαθμίζοντας τὴν ὅλη προσπάθειά μας, γιὰ δεύτερη φορὰ φέτος, διοργανώνουμε τὴν «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», ποὺ ἔγινε πλέον διαδημοτικὸς ἐτήσιος θεσμὸς συμπαράστασης καὶ κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης πρὸς τοὺς ἀσθενεῖς μὲ καρκῖνο.

Ἡ πρώτη «ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», τὴν ὁποία λάμπρυνε μὲ τὴν παρουσία του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, διεξήχθη τὸ 2022 μὲ μεγάλη ἐπιτυχία καὶ ἀγκαλιάστηκε ἀπό τὴν Ἐκκλησία, τὴν Πολιτεία, τὴν Ἐπιστημονικὴ Κοινότητα καὶ χιλιάδες φίλων ἀπὸ ὅλη τὴν Ἀττικὴ καὶ ὄχι μόνο.

Ἡ πρωτοποριακὴ αὐτὴ γιὰ τὴ χώρα μας δράση διεξάγεται ὑπὸ τὴν εὐθύνη τῆς Μονάδας Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας «ΓΑΛΙΛΑΙΑ», μὲ τὴ συνεργασία τῶν 8 Δήμων τῶν Μεσογείων καὶ τῆς Λαυρεωτικῆς, ὅπου κάθε χρόνο ἕνας Δῆμος ἐκ περιτροπῆς ὁρίζεται ὡς Δῆμος Φιλοξενίας.

Μὲ σύνθημα “Ὀκτὼ δῆμοι, Μία ἀγκαλιὰ ἀνακούφισης ἀσθενῶν μὲ καρκῖνο”, τὸ Δημαρχιακὸ Μέγαρο στὸν Γέρακα, στὴν ὁδὸ Ἰθάκης 12,  θὰ ἀνοίξει τὴν ἀγκαλιά του τὴν Κυριακή, 18 Ἰουνίου καὶ ὥρα 20:00 γιὰ νὰ ὑποδεχθεῖ ὅλους τοὺς φίλους καὶ συνοδοιπόρους στὴν προσπάθεια βελτίωσης τῆς ποιότητας ζωῆς τῶν ἀσθενῶν μὲ καρκῖνο.

Μετὰ ἀπὸ τὴν ἐναρκτήρια τελετὴ μὲ προβολὲς καὶ σχετικὰ μηνύματα, θὰ ἀκολουθήσει μία σύντομη πεζοπορία πρὸς τὸ 1ο Δημοτικὸ Ἀθλητικὸ Κέντρο Γέρακα, προκειμένου νὰ ἀπονείμουμε συμβολικὰ φόρο τιμῆς στὴν ἀνηφορικὴ πορεία τῶν ἀσθενῶν καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους καὶ στὴ συνέχεια ἑορταστικὴ ἐκδήλωση μὲ μουσικοχορευτικὰ δρώμενα καὶ παράλ­ληλες δράσεις.

Μὲ τὴν παροῦσα ἐπιστολή μου, σᾶς καλῶ ὅλους ὅσοι μπορεῖτε νὰ συμμετά­σχετε στὴν κορυφαία αὐτὴν ἐκδήλωση τῆς «ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ», προκειμένου ἀφ’ ἑνὸς μὲν νὰ ἀναδειχθεῖ μὲ πανηγυρικὸ τρόπο ἡ συμβολή, ἡ ἀναγκαιότητα καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς Ἀνακουφιστικῆς Φροντίδας τῶν καρκινο­παθῶν συνανθρώπων μας καὶ τῶν οἰκογενειῶν τους, ἀφ’ ἑτέρου δὲ νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ δύναμη τῆς κοινῆς προσπάθειας. Ὅταν ἑνωμένοι καὶ μὲ ὁμοψυχία συντο­νιζό­μαστε σὲ ἕνα κοινὸ στόχο, κάτω ἀπὸ τὴ σκέπη τοῦ Θεοῦ, τότε ζοῦμε θαύματα καὶ μεγάλες εὐλογίες.

Χαρά μας νὰ βρεθοῦμε μαζὶ στὴν «ΠΟΡΕΙΑ τῆς ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ»
τὴν Κυριακὴ 18 Ἰουνίου στὶς 8 τὸ ἀπόγευμα
στὸν ὑπαίθριο χῶρο  μπροστὰ ἀπὸ τὸ Δημοτικὸ Μέγαρο Γέρακα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 


† Ὁ Μεσογαίας & Λαυρεωτικῆς Νικόλαος

 


 pdf