en ru

xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΠρωτ. 328
Ἀριθμ.
Διεκπ. 121


Σπάτα,  27 Φεβρουαρίου 2020

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 152Η


Θέμα: «Ἡ ἐξά­πλω­σις τοῦ κορωνοϊοῦ στὴν πατρίδα μας καὶ οἱ συνέπειές της στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας ἐνώπιον τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς»

 

Πρὸς
Τὸν εὐ­σε­βῆ λαὸ τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ως           

Ἀγαπητοί  μου ἀδελφοί, 

Τὶς μέρες αὐτὲς ὑπάρχει μιὰ γενικευμένη ἀναστάτωση, μάλιστα σὲ παγκόσμια κλίμακα, μὲ ἀφορμὴ ἑνὸς νέου ἰοῦ γρίππης, γεγονὸς ποὺ δυστυχῶς ἀναπαράγεται καὶ μεγενθύνεται ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, μὲ ἀποτέλεσμα ἀκόμη καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς νὰ ὑποχρεωθεῖ νὰ δηλώσει ὅτι:  «ὁ πιὸ μεγάλος ἀντίπαλος δὲν εἶναι ὁ κορωνοϊὸς ἀλλὰ ὁ πανικός». Πράγματι αὐτὸς μεταδίδεται πιὸ εὔκολα ἀπὸ τοὺς ἰούς!

Ἡ προστασία τῆς ὑγείας μας δὲν εἶναι ἀσφαλῶς κάτι τὸ κακό. Ὁ πανικὸς εἶναι τὸ κακό. Τὰ μέτρα πρόληψης καὶ ἡ σύνεση δὲν ἔχουν κάτι τὸ μεμπτό. Ἡ ἀπροσεξία ἢ οἱ ὑπερβολὲς εἶναι τὸ πρόβλημα

Δυστυχῶς, ἡ ὅλη κατάσταση εἶναι ἀπόρροια τῆς νοσηρῆς φιλοζωΐας μας. Ἂς κρατήσουμε τὴν ψυχραιμία μας, ἂς συμμορφωθοῦμε μὲ τὶς ὑποδείξεις τῶν ἁρμοδίων καὶ ἂς καταλάβουμε μιὰ ὥρα ἀρχύτερα ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀσθένειες, τὶς ἀπειλές, τοὺς ἰούς καὶ τὰ μικρόβια ὑπάρχει καὶ ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας καὶ ἡ προστασία τῆς Παναγίας. Ὁ ἰὸς τῆς ἀπιστίας, τοῦ ἀθεϊσμοῦ, τῆς ἀπόρριψης τοῦ Θεοῦ εἶναι τὸ χρόνιο πρόβλημα τῆς ἐποχῆς καὶ τῆς κοινωνίας μας.

Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, θὰ ἤθελα νὰ πῶ δυό-τρία πράγματα στὴν ἀγάπη σας, ἐνόψει μάλιστα καὶ τῆς νηστείας, ὅπως καὶ τῶν πυκνῶν ἀκολουθιῶν τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ τὶ τελικὰ θὰ ἀποφασίσουν τὰ ὑπουργεῖα.

α) Εἶναι αὐτονόητο ὅτι εἶναι ἐπιβεβλημένο νὰ τηρήσουμε ὅλους τοὺς ὅρους ὑγιεινῆς, καθαριότητος καὶ ἀσφαλείας, ποὺ μᾶς ὑποδεικνύονται, χωρὶς βέβαια νοσηροὺς φόβους καὶ ἀνησυχίες.

β)  Ἤδη ἑτοιμαζόμαστε γιὰ τὴν νηστεία τῆς Σαρακοστῆς. Ὅσοι ὅμως ἀπὸ σᾶς ἔχετε εὔθραυστη ὑγεία, φυσικὴ ἀδυναμία, χρόνια προβλήματα, καλὸ εἶναι νὰ ἀποφύγετε τοὺς αὐστηροὺς ὅρους νηστείας ποὺ ἐνδεχομένως τηρούσατε στὸ παρελθὸν τέτοια περίοδο. Ἡ νηστεία πρωτίστως ἐφαρμόζεται ἀπὸ τοὺς ὑγιεῖς. Ὅταν εἴμαστε ἀσθενεῖς χρειάζεται προσοχὴ καὶ διάκριση, ὥστε νὰ μὴ βλάψουμε τὴν ὑγεία καὶ τὸ σῶμα μας ποὺ εἶναι ναὸς τοῦ Θεοῦ.

Ἡ νηστεία, ὅταν γίνεται σωστά, εἶναι κάτι ἅγιο, ποὺ ἀποβλέπει στὴν ὑγεία καὶ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος. Οἱ μεγάλοι ἅγιοι ἀσκητὲς καὶ νηστευτὲς τῆς Ἐκκλησίας μας ἔζησαν ὑγιεῖς καὶ ἔφτασαν σὲ βαθὺ γῆρας. Στὶς μέρες μας ἀρρωσταίνουμε ἀπὸ τὴν πολυφαγία καὶ τὴν παχυσαρκία, ὄχι ἀπὸ τὸ ἀντίθετο. Παρὰ ταῦτα, ὅσοι τυχὸν εἶναι ἀσθενεῖς, καλὸν εἶναι, σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς πνευματικούς σας, νὰ ἀποφύγετε τυχὸν ὑπερβολὲς καὶ ἀκρότητες.

γ) Ὅσοι ἔχουν συμπτώματα γρίπης, βήχα, φτέρνισμα, πυρετό, ἴσως κάποια κακουχία, πόνο στὸν λαιμό, καλὸ εἶναι νὰ ἀποφύγουν νὰ ἔρχονται στὶς ἀκολουθίες γιὰ ὅσο καιρὸ χρειάζεται ἡ ἀποκατάσταση τῆς ὑγείας τους, ὥστε καὶ οἱ ἴδιοι νὰ προστατευθοῦν καὶ τοὺς ὑπόλοιπους νὰ προστατεύσουν ἀπὸ ἀνεπιθύμητες ἐξελίξεις. Ἡ Ἐκκλησία εὔχεται καὶ «ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείαις κατακειμένων», ἀλλὰ καὶ «ὑπὲρ τῶν δι΄ εὐλόγους αἰτίας ἀπολειφθέντων», γιὰ ὅσους εἶναι ἀσθενεῖς καὶ γιὰ ὅσους ἀπουσιάζουν δικαιολογημένα ἀπὸ τὴ σύναξη. Οἱ ὑγιεῖς προσεύχονται γιὰ τοὺς ἀσθενεῖς ἀπὸ τὸν ναὸ καὶ οἱ ἀσθενεῖς γιὰ τοὺς ὑγιεῖς καὶ τὸν ἑαυτό τους ἀπὸ τὸ σπίτι.

δ) Τελικὰ ἡ καλύτερη ἀσπίδα γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὸ καλό μας, μαζὶ μὲ τὰ φάρμακα, τὶς συστάσεις τῶν γιατρῶν καὶ τὰ μέτρα τῶν Ὑπουργείων, εἶναι ἡ ἐμπιστοσύνη τῆς ζωῆς καὶ τῆς ὑγείας μας στὰ χέρια τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστη μας στὴν πρόνοια καὶ τὴν ἀγάπη Του εἶναι τὸ καλύτερο φάρμακο γιὰ κάθε ἀπειλή, γιὰ κάθε ἀσθένεια. «Εἰ ὁ Θεὸς μεθ’ ἡμῶν, οὐδεὶς καθ’ ἡμῶν».

 

Μὲ πολλὲς εὐχὲς γιὰ ΚΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ† ῾Ο Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ


pdf