en ru
xr2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Πρωτ. 300
Ἀριθμ.
Διεκπ. 141/1-4- 2019


Κυ­ρι­ακὴ  τῶν Βα­ῒων  2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 144η*

 

Πρὸς τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς ῾Ιερᾶς Μητροπόλεως

 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Σήμερα Κυριακὴ τῶν Βαΐων, μιὰ ἀνάσα, μιὰ ἑβδομάδα, ἀπὸ τὴ μεγάλη ἑορτὴ τοῦ Πάσχα ποὺ ὅλοι μας τόσο προσδοκοῦμε, ποὺ γι’ αὐτὴν προετοιμα­ζόμαστε, ποὺ γι’ αὐτὴν τελικὰ ζοῦμε. Μόλις ὁλοκληρώθηκε ἡ Μεγάλη Τεσσα­ρακοστὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας, πρὶν εἰσέλθουμε στὴ Μεγάλη Ἑβδο­μάδα, μᾶς  παρουσιάζει τὴ θριαμβευτικὴ Εἴσοδο τοῦ Κυρίου στὰ Ἱεροσόλυμα, εἰσάγοντάς μας στὸ σωτήριο Πάθος Του.

Ἡ σοφὴ καὶ Ἁγία μας Ἐκκλησία, πρὶν μᾶς προσκαλέσει νὰ λάβουμε τὸ φῶς τῆς Ἀναστάσεως, μᾶς ἔχει προετοιμάσει κατὰ τὴν περίοδο τῆς Νηστείας νὰ καθάρουμε τοὺς ἑαυτούς μας μὲ τὴν καλλιέργεια τῶν ἀρετῶν, μὲ τὸν προσω­πικό μας ἀγῶνα, μὲ τὴν ἐξομο­λόγηση καὶ τὴ μετάνοια, μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὶς ἀκολουθίες, μὲ τὴν κατάνυξη καὶ τὴν προσκύνηση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, καὶ ἔτσι μετὰ πίστεως καὶ εὐλαβείας νὰ ἀκολουθήσουμε τὸν Κύριο στὴν πορεία τῆς θυσίας Του, στὸ Πάθος, στὴ σταύρωση καὶ τὴν Ταφή Του καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε νὰ ἀντικρύσουμε καὶ τὴν Ἀνάστασή Του.

Μὲ τὴν εὐκαιρία, ἐπιτρέψτε μου νὰ μοιρασθῶ μαζί σας καὶ τὰ ἑξῆς:

 Α. Ὅπως κάθε χρόνο ἔτσι καὶ φέτος, τὸ ἀπόγευμα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου γύρω στὶς 7:00 μ.μ., θὰ γίνει ἡ ὑποδοχὴ τοῦ Ἁγίου Φωτὸς στὸν Ἀερολιμένα «Ἐλευθέριος Βενιζέλος».

Φέτος, τὸ Ἅγιο Φῶς θὰ τὸ μεταφέρω ἐγὼ προσωπικῶς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὰ Ἱεροσόλυμα καὶ στὶς 8:00 μμ θὰ τὸ ὑπο­δε­χθοῦμε  στὸ Ἱερὸ Προσκύνημα τοῦ Χριστοῦ στὰ Σπάτα μὲ σύντομη τελετή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν, καὶ καλοῦμε τοὺς ἱερεῖς τῶν ἐνοριῶν μας μὲ ἀντι­προσωπευτικὴ συνοδεία πιστῶν νὰ προσ­έλθουν μὲ κατάλληλα προευ­τρεπισμένα  φαναράκια, προκειμένου νὰ λάβουν τὸ Ἅγιον Φῶς καὶ νὰ τὸ μεταφέρουν σὲ ὅλες τὶς ἐνορίες, τὰ ἐκκλησάκια καὶ τὰ σπίτια.

 Β. Θεωρῶ ὑποχρέωσή μου νὰ σᾶς προτρέψω τὴ νύχτα τῆς Ἀναστά­σεως νὰ παραμείνου­με ὅσοι καὶ γιὰ ὅσο μποροῦμε στὴν γρυπνία τοῦ Μεγά­λου Σαβ­βάτου. Ἡ Ἀνάσταση δὲν τελειώνει μὲ τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη», ἀλλὰ ὁ ἑορτασμός της ἀρχίζει μόλις τὸ ψάλουμε. Ἂς κανονίσουμε ἀπὸ τώρα ἔτσι τὸ πρόγραμμά μας, ὥστε νὰ ζήσουμε καὶ τὴ χαρὰ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς δικῆς μας ἀνάστασης.

 Γ. Καὶ φέτος τὴν Κυριακὴ τοῦ Πάσχα θὰ περι­έλθω τὰ κοιμητήρια τῆς Μητροπόλεώς μας, προκειμένου νὰ τελέσω Ἀρχι­ερατικὸ Ἀναστάσιμο Τρισάγιο κυρίως ὑπὲρ ἀναπαύσεως προσφά­τως κοιμηθέντων ἀδελ­φῶν μας, ἰδίως νεωτέρων ἀτόμων, παιδιῶν, συζύγων, ἀδελφῶν, κατὰ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

        

  9:45 π.μ.         Κοιμητήριο Σπάτων
10:15 π.μ.   Κοιμητήριο Παιανίας
10:45 π.μ.   Νέο Κοιμητήριο Κορωπίου
11:15 π.μ.   Κοιμητήριο Μαρκοπούλου
12:00 μ.   Κοιμητήριο Παλλήνης
12:30 μ.μ.   Κοιμητήριο Γέρακα


Δ. Τὸ ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Πάσχα, στὶς 6:30 μ.μ. στν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικο­λάου Σπά­των θὰ ἔχουμε τὸν σπερινὸ τῆς γάπης. Θὰ ἀκολου­θήσει κέρασμα στὸ Ἐπισκοπεῖο. Σᾶς περιμένω νὰ ἀνταλλάξουμε τὸν ἀσπασμὸ τῆς Ἀνα­στάσεως καὶ νὰ σᾶς προσφέρω ὡς πασχάλιο εὐλογία τὸ κόκκινο αὐγό.

 

Ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογεῖ, ἀδελφοί μου. Σᾶς εὔχομαι
ΚΑΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ καὶ ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 
† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣ*Απόσπασμα από την 144η Εγκύκλιοpdf