en ru
xr2
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ & ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

           Πρωτ. 1113
Ἀριθμ.
           Διεκπ. 581


Σπάτα,  1η  Δεκεμβρίου  2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 122Α

Πρὸς
Τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Θέμα: «Ἔρανος τῆς Ἀγάπης»

 

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, 

Μέσα στὸ εὐλογημένο κλῖμα τῆς νηστείας τῶν Χριστουγέννων, τῆς πνευματικῆς μας προετοιμασίας καὶ τοῦ ἀγῶνα ποὺ ὅλοι κάνουμε, γιὰ νὰ γιορτάσουμε τὴ Γέννηση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ σὲ ἕνα συναγερμὸ πίστεως, εὐλαβείας καὶ ἀγάπης. Ἴσως, μάλιστα κάτω ἀπὸ τὶς παροῦσες συνθῆκες, τὰ αἰσθήματα καὶ οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἀγάπης νὰ εἶναι ἡ τελευταία μας, ἀλλὰ μεγάλη ἐλπίδα νὰ χαροῦμε τὴ ζωή μας καὶ νὰ κάνουμε τὴν κοινωνία μας πραγματικὴ κοινωνία ἀδελφῶν καὶ συνανθρώπων.

Εἶναι εὐκαιρία τὶς ἡμέρες αὐτὲς νὰ τὶς μεταμορφώσουμε σὲ αὐτὸ ποὺ εἶναι, ἅγιες καὶ χαρμόσυνες.∙ Μέσα ἀπὸ τὸ πρόβλημα τοῦ ἐμπερίστατου ἀδελφοῦ μας νὰ πλησιάσουμε τὸν πτωχεύσαντα γιὰ ἐμᾶς Χριστό, ξεχασμένο στὸ ψυχρὸ σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ, διωγμένο στὴν Αἴγυπτο, ταπεινωμένο στὴ φάτνη.

Γύρω μας, τὸ βλέπουμε, ὑπάρχει μεγάλη ἀνέχεια, ἀδικία, πόνος. Τὸ κῦμα τῆς πολύχρονης καὶ σαρωτικῆς κρίσης ἔφερε πολλοὺς συνανθρώπους μας σὲ μεγάλη δυσχέρεια. Τὰ σοβαρὰ προβλήματά τους, ὑλικὰ καὶ πνευματικά, τὰ ὁποῖα ἀπὸ ἀξιοπρέπεια κρύβουν, μὲ ἐλπίδα ἔρχονται νὰ τὰ ἀποθέσουν καὶ νὰ βροῦν ἀνακούφιση στὴν ἀνοιχτὴ ἀγκαλιὰ τῆς Ἐνορίας. Μοναδικό τους λιμάνι στὴν ξαφνικὴ τρικυμία τῆς ζωῆς ἡ Ἐκκλησία. Καὶ Ἐκκλησία εἶναι ὁ Θεός τῆς ἀγάπης, ὁ Χριστὸς τῆς κένωσης, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς ὅλοι μαζὶ συνηγμένοι στὸ ὄνομά Του.

Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος ποὺ κάθε χρόνο τέτοιες μέρες διενεργεῖται πανελλαδικά, σὲ ὅλες τὶς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὁ λεγόμενος «ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ». Τὰ Χριστούγεννα δὲν εἶναι μία γιορτὴ ποὺ ζεῖ ὁ καθένας μας κλεισμένος στὸ σπίτι του, παγιδευμένος στὸν κόσμο του. Τὰ Χριστούγεννα εἶναι γιορτὴ κοινωνίας, ἀλληλεγγύης, ἀμοιβαίου ἐνδιαφέροντος, προσφορᾶς, παγκόσμιας χαρᾶς.

Ἂς δώσουμε,  γιὰ νὰ ἔχουμε. Ἂς προσφέρουμε, γιὰ νὰ λάβουμε. Βοηθῶντας αὐτοὺς ποὺ ἔχουν ἀνάγκη, αὐτοὺς ποὺ εἶναι μόνοι καὶ ἀνήμποροι, αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἄρρωστοι καὶ κατάκοιτοι, αὐτοὺς ποὺ εἶναι κτυπημένοι ἀπὸ τὶς ἀπρόσμενες καὶ αἰφνίδιες ἀλλαγὲς τῆς ζωῆς τους. Συμπαραστεκόμενοι σὲ αὐτοὺς ποὺ πάσχουν καὶ ὑποφέρουν, μοιραζόμενοι τὶς ἀνάγκες μας, ὅλοι μας θὰ λάβουμε ὡς ἀντίδωρο τὴν εὐλογία τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ τόσο τὴν ἔχουμε ἀνάγκη.

Στὴ Μητρόπολή μας ἡ λογία αὐτὴ τῆς ἀγάπης θὰ πραγματοποιηθεῖ καὶ φέτος ἀπὸ τὶς 10 ἕως τὶς 16 Δεκεμβρίου, ὅπου στὶς Ἐνορίες μας οἱ διακονητὲς τοῦ «Ἐράνου τῆς Ἀγάπης» θὰ χτυπήσουν διακριτικὰ τὴν πόρτα τῆς ψυχῆς μας. Ἂς ἀνοίξουμε τις καρδιές μας καὶ ἂς δώσουμε ὅ,τι μποροῦμε. Καὶ τὸ δίλεπτο τῆς χήρας καὶ ὁ ὀβολὸς τοῦ πτωχοῦ ἔχουνε μεγάλη ἀξία καὶ ἀποτελοῦν πρωτίστως γιὰ μᾶς τοὺς ἴδιους εὐλογία. «Μακάριον ἐστὶ διδόναι μᾶλλον ἢ λαμβάνειν», προτιμότερο  εἶναι νὰ δίνεις ἀπὸ τὸ νὰ λαμβάνεις. Τί σοφὸς λόγος!

 

ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ,
ἀγαπητοί μου ἀδελφοί.
Ὁ Θεὸς νὰ εἶναι μαζί μας!
Μετὰ ἑορτίων προσρήσεων καὶ πολλῆς τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης,
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 


† Ὁ Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς ΝΙΚΟΛΑΟΣEγκύκλιος  pdf